Odilon Redon - Previous Stock

Jeune Fille. Study of a Girl.

Jeune Fille. Study of a Girl.